e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

沆瀣 hãng giới
♦Hơi sương móc. ◇Sử Kí : Hô hấp hãng giới hề xan triêu hà hề, yểu chi anh hề ki quỳnh hoa , (Tư Mã Tương Như truyện ).
♦Chí khí. ◎Như: hãng giới nhất khí khí vị tương đầu.