e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無賴 vô lại
♦Kẻ bất lương, dối trá giảo hoạt. ◇Đỗ Phủ : Yết Hồ sự chúa chung vô lại (Vịnh hoài cổ tích ) Rợ Yết thờ chúa (phản phúc bất thường), cuối cùng không thể tin cậy được.