e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

瑜伽 du già
♦Phiên âm tiếng Phạn "yoga": Tu hành.
♦Phương pháp tu hành.
♦Một phái tu hành của Phật giáo đại thừa.