e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

訂做 đính tố
♦Đặt làm (theo giao ước hoặc những điều kiện riêng). ◎Như: ngã vị nhĩ đính tố liễu nhất sáo tây trang 西.