e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

唼喋 xiệp điệp
♦Cá và chim ăn. ◇Tây Kinh tạp kí 西: Xiệp điệp hà hạnh, xuất nhập kiêm gia , (Quyển nhất).
♦(Trạng thanh) Tiếng loài chim nước (đàn le, đàn nhạn) hoặc loài cá mổ, đớp ăn. ◇Tư Mã Tương Như : Xiệp điệp tinh tảo, trớ tước lăng ngẫu , (Thượng lâm phú ) Lép nhép rong tươi, nhấm nhai củ ấu ngó sen.
♦Nói khẽ. ◇Trương Đại : Trọng Thúc thiện khôi hài, tại kinh sư dữ Lậu Trọng Dong, Thẩm Hổ Thần, Hàn Cầu Trọng bối kết "Cược xã",  xiệp điệp sổ ngôn, tất tuyệt anh phún phạn , , , "", , (Đào Am mộng ức , Cược xã ).
♦Bôn tẩu, rảo bước. ◇Quy Hữu Quang : Sở vị thành tựu chi giả, phi cảm cầu thượng tiến, dĩ dữ xiệp điệp giả tranh thì thủ nghiên dã , , (Tái dữ Dư thái sử ).