e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

骨朵兒 cốt đóa nhi
♦Nụ hoa.