e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鬱金香 uất kim hương
♦Hoa tu-lip (tiếng Pháp: tulipe).
♦Một loại rượu ngon. ◇Lí Bạch : Lan Lăng mỹ tửu uất kim huơng, Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang , (Khách Trung Tác ) Rượu ngon vị ngọt ngát hương hoa, Hổ phách lung linh chén ngọc ngà.