e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上市 thướng thị
♦Vật phẩm đem ra thị trường tiêu thụ. ◇Lục Du : Hoàng qua thúy cự tối tương nghi, Thướng thị đăng bàn tứ nguyệt thì , (Tân sơ ).
♦Đi chợ. ◎Như: tha nhất tảo thướng thị mãi niên hóa khứ liễu .