e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

糕點 cao điểm
♦Chỉ chung các loại bánh ăn điểm tâm. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất cá thái giam thác trước nhất kim bàn cao điểm chi thuộc tiến lai (Đệ thập bát hồi) Một viên thái giám bưng lên một mâm bánh điểm tâm.