e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

提提 đề đề
♦An nhàn, thong thả. ◇Thi Kinh : Hảo nhân đề đề, Uyển nhiên tả tích , (Ngụy phong , Cát lũ ) Bậc tôn trưởng an nhàn thong thả, Tránh nhường nép sang bên trái.
♦Bày ra, làm cho thấy rõ.