e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

吊伐 điếu phạt
♦Vì thương xót nhân dân chịu tàn hại mà đem quân trừng phạt kẻ có tội. ◇Đại Tống Tuyên Hòa di sự : Nam Triều thiên tử thất đức, ngã hưng binh lai thử điếu phạt , (Lợi tập ).