e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

閒逛 nhàn cuống
♦Đi dạo chơi, đi lang thang, tùy ý đi không mục đích. ◇Lão tàn du kí : Lão Tàn vô sự, tiện hướng nhai đầu nhàn cuống , 便 (Đệ ngũ hồi).