e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

跳舞 khiêu vũ
♦Nhảy múa (theo điệu nhạc). § Cũng gọi là vũ đạo . ◇Văn minh tiểu sử : Chiêu liễu kỉ cá ca kĩ, khiêu vũ liễu bán điểm chung, khước hoa đáo bách thập khối dương tiền , , (Đệ ngũ nhất hồi).