e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舞會 vũ hội
♦Cuộc hội khiêu vũ. ◎Như: hóa trang vũ hội .