e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

臉軟 kiểm nhuyễn
♦Nể mặt, không nỡ cự tuyệt lời thỉnh cầu của người khác. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn kiểm nhuyễn, nhĩ thuyết cai chẩm ma phạt tha? , ? (Đệ tứ ngũ hồi) Chúng tôi nể quá, nay thím bảo nên phạt như thế nào?