e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

規律 quy luật
♦Quy tắc, điều luật. ◎Như: sanh hoạt yếu hữu quy luật .