e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

糾纏 củ triền
♦Ràng rịt lẫn nhau. ◇Giả Nghị : Phù họa chi dữ phúc hề, hà dị củ triền? , ? (Phục điểu phú ).
♦Quấy rầy, phiền nhiễu không thôi. ◇Liêu trai chí dị : Vật phục tương củ triền, ngã hành thả tử , (Đổng Sinh ) Đừng quấy rầy nữa, ta mà còn làm (chuyện ấy) thì chết luôn đấy.