e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

失控 thất khống
♦Mất đi khả năng điều khiển, không kiểm soát được nữa. ◎Như: giá tràng diện dĩ hữu điểm thất khống .