e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

瓜期 qua kì
♦Đổi thay chức việc, hẹn người này đến thay người kia. § Xem cập qua .