e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

超級 siêu cấp
♦Đặc biệt, vượt hơn bậc thường. ◎Như: giá chi cầu đội thị nhất chi siêu cấp cường đội, ngận hữu quán quân tướng , .
♦Thăng cấp, cất lên.
♦Nhảy bậc đi lên. ◇Chu Quốc Trinh : Chí điện diêm, siêu cấp nhi thượng 殿, (Dũng tràng tiểu phẩm , Đông cung môn vệ ).