e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

火鍋 hỏa oa
♦Nồi nấu lẩu. ◇Lão tàn du kí : Đoan thượng phạn lai, thị nhất oản ngư, (...) tứ cá điệp tử, nhất cá hỏa oa, lưỡng hồ tửu , ..., , (Đệ thập cửu hồi).
♦Món lẩu, cũng gọi là cù lao. ◇Lão Xá : Tiên khứ tảo tảo tuyết, thưởng ngọ ngã thỉnh nhĩ cật hỏa oa , (Lạc đà tường tử , Thập am).
♦(Thể thao) Trong môn đánh bóng rổ, khi một cầu thủ đội bên này vừa ném bóng, bị một đội viên phe kia đoạt lấy.