e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

周年 chu niên
♦Tròn một năm.