e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

致富 trí phú
♦Trở nên giàu có. ◎Như: trữ súc khả dĩ trí phú .