e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

噩夢 ngạc mộng
♦Giấc mơ do trong lòng cảm động kinh ngạc mà thành. ◇Chu Lễ : Dĩ nhật nguyệt tinh thần chiêm lục mộng chi cát hung, nhất viết chánh mộng, nhị viết ngạc mộng , , (Xuân quan , Chiêm mộng ).
♦Ác mộng, giấc mơ chẳng lành. ◇Diêu Tuyết Ngân : Chánh nhân vi tha tưởng đắc thái đa, vãn thượng bất thị thất miên tiện thị bị ngạc mộng triền nhiễu , 便 (Trường dạ , Nhất).
♦Tỉ dụ cuộc gặp gỡ đáng e sợ. ◇Tần Mục : Ngạc mộng kết thúc liễu! Văn Hóa Viên địa trục tiệm xuất hiện liễu hân hân hướng vinh đích cảnh tượng ! (Trường nhai đăng ngữ , Đại gia hoan nghênh phong phú đa thải đích văn hóa sanh hoạt ).