e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

聽話 thính thoại
♦Nghe nói. ◇Giả Đảo : Thính thoại Long Đàm tuyết, Hưu truyền điểu đạo thư , (Hỉ vô khả thượng nhân du san hồi ).
♦Nghe theo, thuận tòng. ◇Ba Kim : Đãn thị tha thập phần thiện lương, lão thật, nhi thả nhu thuận thính thoại , , (Quan ư "Hải đích mộng" ).
♦Sau khi nghe về nói lại. ◎Như: giá kiện sự tình liên hệ đích kết quả chẩm dạng, nhĩ tựu đẳng trước thính thoại nhi ba! , !