e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

逛街 cuống nhai
♦Đi dạo phố, tản bộ. ◎Như: mỗi đáo đả chiết kì gian, cuống nhai cấu vật đích nhân triều tựu đại tăng , .