e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

著急 trước cấp
♦☆Tương tự: phát cấp , khủng hoảng , hoảng trương , tiêu lự , tiêu cấp , tâm tiêu .
♦★Tương phản: tâm an , trấn tĩnh .
♦Nóng nảy, bồn chồn, lo lắng, không yên. ◇Dương Vạn Lí : Lộ bất hoán quân quân tự khứ, Vị thùy trước cấp bất quy hưu , (Hiểu hành văn trúc kê ) Đường có gọi đâu, anh tự bước, Vì ai nôn nóng chẳng quay về.