e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

hành sư 行師
♦Dùng binh, ra quân. ◇Sử Kí : Nhược phù Nhương Tư, khu khu vị tiểu quốc hành sư, hà hạ cập "Tư Mã binh pháp" chi ấp nhượng hồ? , , ? (Tư Mã Nhương Tư truyện ).