e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

增多 tăng đa
♦Tăng thêm, thêm nhiều. ◇Khổng An Quốc : Cánh dĩ trúc giản tả chi, tăng đa phục sanh nhị thập ngũ thiên , (Thư kinh , Tự ) Lại lấy thẻ tre viết, phục hồi tăng thêm được hai mươi lăm thiên.
♦☆Tương tự: gia đa , tăng gia .
♦★Tương phản: tài giảm , giảm thiểu .