e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幫忙 bang mang
♦Giúp đỡ người khác làm việc. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc mỗi nhật tiện tại Tích Xuân giá lí bang mang 便 (Đệ tứ ngũ hồi).
♦Giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn. ◇Tào Ngu : Chỉ yếu nhĩ bất hiềm địa vị tiểu, giá kiện sự ngã tổng khả dĩ bang mang (Nhật xuất , Đệ nhị mạc) , .