e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

琢磨 trác ma
♦Mài giũa ngọc. ◇Tuân Tử : Nhân chi ư văn học dã, do ngọc chi ư trác ma dã , (Đại lược ) Người học văn, cũng như ngọc phải giũa phải mài vậy.
♦Gắng sức không ngừng làm cho tốt đẹp hơn lên (đối với đức hạnh, văn chương, v.v.). ◇Vương Dung : Phủ tảo chí đức, trác ma lệnh phạm , (Tam nguyệt tam nhật khúc thủy thi tự ).
♦Tìm tòi, rèn luyện, nghiên cứu. ◎Như: tha trác ma liễu nhất dạ, chung ư bả vấn đề tưởng thông liễu , .