e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

播放 bá phóng
♦Truyền, phát (âm nhạc hoặc tin tức... dùng làn sóng điện hoặc sóng âm thanh vô tuyến). ◎Như: bá phóng tân văn .