e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陡峭 đẩu tiễu
♦Độ dốc lớn, hiểm tuấn. ★Tương phản: bình hoãn . ◎Như: giá tọa san đẩu tiễu dị thường, phàn ba thì yêu đa gia chú ý , .