e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

否泰 bĩ thái
♦Mệnh vận bế tắc và hanh thông, sướng và khổ, may và rủi.