e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無感 vô cảm
♦Không có cảm xúc; không xúc động (vì tình cảm). ◇Bào Chiếu : Tâm phi mộc thạch khởi vô cảm, Thôn thanh trịch trục bất cảm ngôn , (Nghĩ hành lộ nan ).