e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

怔忡 chinh xung
♦Bệnh trống ngực đập mạnh (Đông y).
♦Nao nao, bồi hồi, lo âu. ◇Tô Mạn Thù : Dư tâm chính chinh xung bất dĩ (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Tim tôi bồi hồi lo âu không dứt.