e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

原諒 nguyên lượng
♦Khoan thứ, tha thứ. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Nhất điểm điểm hạ tình, tưởng lai đương thế quân tử, tổng khả dĩ nguyên lượng ngã đích , , (Đệ thất thập tứ hồi).