e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

記住 kí trụ
♦Ghi nhớ không quên. ◎Như: thác nhĩ đích sự tình, thỉnh nhĩ vụ tất kí trụ , .