e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蘧廬 cừ lư
♦Quán trọ, lữ quán. § Ngày xưa là phòng xá ở dịch trạm cho người đi đường nghỉ chân. ◇Đảng Hoài Anh : Nhân sanh thiên địa chân cừ lư, Ngoại vật nhiễu nhiễu ngô hà tu , (Thôn trai di sự ) Người ta sống trong trời đất thật như là (ở) quán trọ, Sao để cho vật ngoài quấy nhiễu mình làm gì.