e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九衢 cửu cù
♦Đường lớn, tứ thông bát đạt. ◇Liêu trai chí dị : Huy đột khiếu hào, hổ uy đoạn cửu cù chi lộ , (Tịch Phương Bình ) Náo loạn kêu gào, oai hổ cắt ngang đường lớn thông thương.
♦Tên cỏ.