e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夢幻 mộng huyễn
♦Cảnh mộng không thật, huyễn giác. ◇Hồng Lâu Mộng : Tác giả tự vân, nhân tằng lịch quá nhất phiên mộng huyễn chi hậu , (Đệ nhất hồi).