e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

奮跡 phấn tích
♦§ Cũng viết là phấn tích .
♦Phấn khởi dấn thân hành động. ◇Nguyễn Trãi : Dư phấn tích Lam Sơn, tê thân hoang dã , (Bình Ngô đại cáo ) Ta dấy nghĩa ở núi Lam Sơn, náu mình nơi hoang dã.