e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

廨宇 giải vũ
♦Phòng ốc sở quan, quan xá. ◇Liêu trai chí dị : Chí nhất phủ thự, giải vũ bất thậm hoằng xưởng , (Khảo tệ ti ).