e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勝跡 thắng tích
♦Cổ tích danh tiếng. § Cũng viết là thắng tích . ◇Mạnh Hạo Nhiên : Giang san lưu thắng tích, Ngã bối phục đăng lâm , (Dữ chư tử đăng Hiện san ).