e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

句斷 cú đoạn
♦Phân đoạn câu văn.
♦Chỉ cú pháp.