e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

絲竹 ti trúc
♦Đàn và sáo. Phiếm chỉ nhạc khí.