e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無私 vô tư
♦Công chính không thiên tư. ★Tương phản: tự tư . ◎Như: vô tư xã hội tắc lương tính phát triển; tự tư xã hội tắc ác tính phát triển ; .