e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

戴高帽 đái cao mạo
Cao mạo là cái mũ chóp cao. Đái cao mạo nói ví dùng lời khéo léo để nịnh nọt bợ đỡ người khác.