e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

附子 phụ tử
♦Cây cao ba bốn thước ta, thân có bốn góc, lá như hình bàn tay, mùa thu ra hoa, giống như giép nhà sư, tục gọi là tăng hài cúc . Lá có độc, rễ nhiều, tính nóng, vị cay, dùng làm thuốc.