e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

白齒青眉 bạch xỉ thanh mi
♦Răng trắng mày xanh. Chỉ thời tuổi trẻ.