e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

坦克車 thản khắc xa
♦Xe tăng, xe thiết giáp (tiếng Anh: tank).